LEGEZKO INFORMAZIOA

LEGEZKO INFORMAZIOA

Atal honetan, webgune honetan sartzeko eta berori erabiltzeko erabiltzaileak ezagutu behar dituen baldintzei buruzko informazioa jasotzen da, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

 • Titularra: URIBARREN ABAROA FUNDAZIOA
 • IFK: G48091631
 • Sozietatearen egoitza: IÑIGO ARTIETA etorbidea, 48280 LEKEITIO-BIZKAIA
 • Helbide elektronikoa: administracion@uribarren.es
 • Telefonoa: 946840055
 • Erregistroko datuak: Fundazioen Erregistroko B-13
 • DPO informazioa: Datcon Norte SLU dpo@datcon-norte.com

WEBGUNERA SARTZEKO BALDINTZAK

Webgune hau erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio hori egiten duenari, eta lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea dakar horrek. Erabiltzaileak baldintza hauek irakurri beharko ditu webgune honetara sartzen den bakoitzean, aurrerago aldatu egin baitaitezke. Webgune honen alderdi batzuk, beren espezialitateagatik, lege-ohar hau ordezkatu, osatu edo aldatu dezaketen baldintza edo arau partikularren mende egon daitezke, eta, beraz, horiek erabiltzen dituen edo horietara sartzen den erabiltzaileak onartu egin beharko ditu.

WEBGUNEA ETA EDUKIAK BEHAR BEZALA ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Webgune honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), bai eta markak eta gainerako zeinu bereizgarriak ere, URIBARREN ABAROA FUNDAZIOArenak edo hirugarrenenak dira, eta erabiltzaileak ez du horien gaineko eskubiderik eskuratzen webgune hau erabiltze hutsagatik.

Erabiltzaileak ezin izango ditu honako hauek egin: a) webgune honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen esku utzi, jendaurrean jakinarazi, eraldatu edo aldatu, legean jasotako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik; b) webgune honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatu, ez eta jendaurrean jakinarazi edo hirugarrenen eskura utzi ere, horrek edukiak erreproduzitzea badakar; c) webgune honetako edukiak atera edo berrerabili.

Bere webguneetan webgune honetarako estekak txertatu nahi dituen erabiltzaileak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 1. a) Esteka hasierako orrira soilik lotuko da, eta ezin izango du inola ere erreproduzitu.
 2. b) Ezin izango da ezarri webgunea inguratuko duen edozein motatako frame edo markorik, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo webgune honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukerarik ematen duenik ere, erabiltzaileengan zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruzko nahasmena sor badezake edo konparazio edo imitazio desleiala eragin badezake nahiz gure izen ona, marka eta prestigioa baliatzeko balio badezake edo legeak debekatzen duen beste edozein modutan egiten bada.
 3. c) Esteka bideratzen den orritik ezin izango da inolako adierazpen faltsu edo zehaztugaberik egin Fundazioari buruz edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.
 4. d) Bidaltzaileak ezin izango du Fundazioaren marka edo beste edozein zeinu bereizgarri erabili bere webgunean, legeak baimendutako kasuetan edo webgunearen titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik.
 5. e) Esteka duen webguneak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezin izango du loturarik ezarri legez kontrakoak, kaltegarriak eta moralaren edo ohitura onen kontrakoak diren edukietara, ez eta eduki horiek barnean hartu ere, betiere, eduki horiek Fundazioak bidaltzailearen ideiak, adierazpenak edo jarduerak babesten dituen ideia faltsua zabaltzen dutenean edo Fundazioak garatzen duen jarduerarekiko eduki desegokiak direnean, esteka duen webguneko edukiak eta gai orokorrak kontuan hartuta.

ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

URIBARREN ABAROA FUNDAZIOAk ez du erantzukizunik webgune honetan egon daitezkeen programa maltzurren edo beste edozein elementu informatiko kaltegarriren aurrean. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartzen webgune honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez du erantzukizunik izango erabiltzaileei eragindako kalteen aurrean, baldin eta kalte horien jatorria webgune honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsak edo deskonexioak badira.

Webguneko eduki guztiak (besteak beste, eta mugatu gabe, testuak, dokumentuak, argazkiak, marrazkiak, irudiak, ikonoak, irudikapen grafikoak, ikus-entzunezko edukiak edo audio-edukiak, bai eta horien diseinu grafikoa eta kode-iturria, markak, izen komertzialak edo beste zeinu bereizgarri batzuk ere) Fundazioaren edo hirugarrenen (Fundazioa da legezko lizentziaduna) jabetza esklusibokoak dira, eta Jabetza Industrial eta Intelektualeko Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileak webguneko edukietara sartzeak ez die horiei edukien gaineko eskubiderik edo titulartasunik ematen.

Erabat debekatuta dago atal honetan aipatutako webgunean jasotako informazioa edo elementuak edozein euskarri edo baliabide erabiliz ustiatzea, erreproduzitzea, banatzea, aldatzea, jendaurrean jakinaraztea, lagatzea, eraldatzea edo beste edozein modutan zabaltzea, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabe. Webgune honetako edukia erabiltzailearen terminalera soilik deskargatu ahal izango da, baldin eta erabilera pribaturako bada eta inolako helburu komertzialik ez badu.

Aipatutako eskubideetako edozein urratzeak baldintza hauek edota Jabetza Industrialari eta Intelektualari buruzko legeak haustea ekar dezake. Fundazioak beretzat gordetzen du webgune honetako jabetza intelektualaren edota industrialaren eskubideak eta webguneko informazioa edo edukiak urratzen edo hausten dituzten erabiltzaileen aurkako legezko ekintzak gauzatzeko aukera.   

FUNDAZIOAREN ERANTZUKIZUNAK

Webgune honek erabiltzaileari Interneteko beste orrialde batzuetara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake. Kasu horietan, esteketan jasotako edukiak eta zerbitzuak legez kanpokoak direla jakin arren eduki horiek behar bezala desaktibatu ez dituenean soilik izango du Fundazioak eduki eta zerbitzu horien gaineko erantzukizuna. Erabiltzaile batek uste badu legez kanpoko edukiak edo eduki desegokiak dituen esteka bat dagoela, adierazi ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi esteka hori kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen esteken edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez du erantzukizunik hartzen bere gain horien kalitate ezak, eguneratuta ez izateak, eskuragarritasun ezak, akatsek, erabilgarritasun ezak edo legez kontrakoak izateak eragindako kalteengatik; halaber, ez du erantzukizunik izango horien bidez egiten diren adierazpenengatik edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuengatik, zerbitzu horiek ematearen erantzule zuzena denean izan ezik.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, legearen, lege-ohar honen eta aplikagarriak izan daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideen arabera. Erabiltzaileak URIBARREN ABAROA FUNDAZIOAren eta hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein kalte edo galerarengatik.

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA

Lege-ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guztietan.

Webgune honetako zerbitzuaren prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako legeen arabera arautzen dira.

LEGEZKO INFORMAZIOA

Atal honetan, webgune honetan sartzeko eta berori erabiltzeko erabiltzaileak ezagutu behar dituen baldintzei buruzko informazioa jasotzen da, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

  Titularra: URIBARREN ABAROA FUNDAZIOA

  IFK: G48091631

  Egoitza soziala: IÑIGO ARTIETA ETORBIDEA 2, 48280 LEKEITIO-BIZKAIA

 Helbide elektronikoa: administracion@uribarren.es

  Telefonoa: 946840055

  Erregistroko datuak: Fundazioen Erregistroko B-13